Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistielain mukaisena tienpitäjänä toimii tiekunta.

Hoitoavustukset

Pirkkalan kunta avustaa yksityistiekuntien tienhoitoa kahdella vaihtoehtoisella avustusmallilla:

  • rahallisella avustuksella (avustusmalli 1)
  • rahallisella avustuksella ja hoitoluokan 3 mukaisen talvihoidon järjestämisellä (avustusmalli 2)

Avustusmalli valitaan aina kolmen vuoden ajaksi. Viimeksi valittu malli on ajalle 1.10.2021 - 30.9.2024. 

Avustusmallin valinta kaudelle 1.10.2024 -30.9.2027 on alkanut. Valinta tulee tehdä 30.4.2024 mennessä sähköisellä lomakkeella. Valinta tehdään tiekunnan virallisella päätöksellä ja hakemukseen liitetään pöytäkirjanote valinnasta. 


Hoitoavustuksen määrä

Avustusmallissa 1 hoitoavustus vuonna 2023 on 75 % arvonlisäverollisista toteutuneista tienhoitomenoista, mutta enintään 0,30 €/m2/vuosi.

Avustusmallissa 2 hoitoavustus vuonna 2023 on 75 % arvonlisäverollisista toteutuneista tienhoitomenoista, mutta enintään 0,15 €/m2/vuosi.

Lisätietoja Hoito- ja peruskorjausoppasta.


Peruskorjausavustukset

Kunta myöntää rahallista avustusta yksityisteiden peruskorjaukseen määrärahojen puitteissa. Avustuksen määrä on pääsääntöisesti 20 % toteutuneista ja hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista, avustusosuus voi vaihdella hankkeiden mukaan. Avustuspäätökset tekee yhdyskuntalautakunta.

Hakemus tehdään vapaamuotoisena. Hakemukseen liitetään hankkeen suunnitelmat sisältäen aikataulutiedot ja kustannusarvio.

Avustus tulee hakea hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen.

Peruskorjausavustusta ei myönnetä tienhoitotöihin. Avustus maksetaan hyväksyttyjä ja maksettuja laskuja vastaan.

Lue lisää yksityisteiden hoito- ja peruskorjausoppaasta.

Muutokset tiekunnan tiedoissa

Mikäli tiekunnan tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai kyseessä on uusi tiekunta, pyydämme ottamaan yhteyttä kuntaan tiemestari Markku Koskiseen tai sähköpostitse: yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi.