Yhdyskuntalautakunta vastaa maankäytön suunnittelusta, kaavoituksen valmistelusta, mittaustoimesta, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, kiinteistöjen ylläpidosta ja uudisrakentamisesta, kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, joukkoliikenteestä, liikenneväylistä, viheralueista, virkistysalueista, ulkoilualueista, jätehuollosta, maa-ja metsätilojen ylläpidosta, vesihuollosta, hulevesien hallinnasta, palo-ja pelastustoimesta, ruokahuollosta sekä puhtaanapidosta.

Yhdyskuntalautakunnassa on 11 jäsentä.


Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajat

Puheenjohtaja Mika Hakkarainen (KOK)
Varapuheenjohtaja Kristiina Kaila (VIHR)

Muut lautakunnan jäsenet