Suunnitelma

Vuorenhaantien ja Sienimetsäntien välille Kurikassa on tarkoitus rakentaa rinnakkainen ulkoilureitin osuus, joka osoitetaan talvikunnossapidettäväksi ja valaistuksi kevyen liikenteen väyläksi.

Olemassa oleva ulkoilureitti on talviaikoina ollut vain hiihtäjien käytössä. Uusi rinnakkaisreitti mahdollistaa talviaikaisen ulkoilun Kurikan lähivirkistysalueella myös kävellen sekä pyöräillen ja parantaa kaikkien ulkoilijoiden turvallisuutta.

Suunnitelmassa on esitetty myös uusi paikoitusalue Aittokorventien päähän.


Valaistus

Reitille rakennetaan myös valaistus.


Taustaa

Vuohenhaan raitti on osa Ulkoilureittien yleissuunnitelmaa 2030, joka tukee Pirkkalan Taajamayleiskaava 2020 esitettyä Partolasta Kurikan kautta Suupalle kulkevan pyöräilyn kehittämiskäytävän toteutusta.