Pirkkalassa tavoitellaan liikkumistapoihin muutosta viisaan liikkumisen suunnitelman avulla. Suunnitelman tekemiseen saatiin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2018. Työn tekijäksi valittiin Sitowise ja työtä varten perustettiin kuntaan poikkihallinnollinen ohjausryhmä, jonka työhön osallistuivat asiantuntijat Tampereen seututoimistosta ja Tampereen kaupungilta. Suunnitelman laatimisen alussa muodostettiin kuva Pirkkalan liikkumisen, liikenneympäristön ja liikkumisen ohjauksen nykytilasta ja analysoitiin viisaan liikkumisen mahdollisuudet ja haasteet. Asukkaiden liikkumistottumuksia selvitettiin kyselyllä, johon saatiin yli 1200 vastausta.

Pirkkalan viisaan liikkumisen suunnitelma saatiin konsulttityön osalta valmiiksi vuoden 2018 lopussa. Suunnitelman keskeisenä lopputuotteena ovat toimenpidesuositukset, joiden avulla kunta voi ohjelmoida viisaan liikkumisen edistämistoimia pitkälle tulevaisuuteen. Työssä laadittu nykytilakuvaus, sidosryhmäanalyysi ja ohjeistukset toimivat jatkossa toimenpiteiden tukena.

Toimenpidesuosituksissa on laadittu alustavat rungot niiden toimenpiteiden sisällöstä, jotka ovat jalostettavissa työsuunnitelmiksi. Kehittämällä viisasta liikkumista työssä laadittujen toimenpidesuositusten mukaisesti varmistutaan siitä, että poikkihallinnollinen yhteistyö johtaa viisaan liikkumiseen pysyvään kasvuun Pirkkalassa.

Hankkeen lopputulokset (pdf-tiedostoina):

Yhteenvetoraportti 21.12.2018

1. a) Nykytila 3.12.2108

1. b) Nykytila, hallintokunnat 3.12.2018

2. Tavoitteiden määrittäminen 3.12.2018

3. Brändäys 7.12.2018

4. a) Sidosryhmät 7.12.2018

4. b) Sidosryhmät, tavoitteet 7.12.2018

5. a) Toimenpidesuositukset 21.12.2018

5. b) Toimenpidesuositukset, taulukko 21.12.2018

6. a) Viisas liikkuminen, lapset 21.12.2018

6. b) Kiinteistöt, ohje 7.12.2018