Viestinnän tavoitteena on edistää kaikkien pirkkalalaisten hyvinvointia tarjoamalla tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, päätöksistä ja suunnitelmista sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Viestintä tukee Pirkkalan kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.