Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöllä on oikeus ja toisaalta myös pääsääntöisesti velvollisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon. 


Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Alueen ulkopuolella velvoitteita vesihuollon järjestämiseen tai liittymiseen ei vesihuoltolain mukaan ole. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin toimia myös toiminta-alueensa ulkopuolella ja tarjota kiinteistön omistajille vesihuollon palveluita.. Mikäli kiinteistö ei ole liitettävissä kunnan tai vesihuoltolaitoksen verkostoon, jätevedet tulee käsitellä kiinteistökohtaisesti.


Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää vapautuksen verkostoon liittymisvelvollisuudesta laissa säädetyin perustein. Liittymisvelvollisuuteen on tiettyjä poikkeuksia vesihuoltolain 3. luvun 10 § ja 11 § sekä ympäristönsuojelulaissa.


Liittymissopimukset

Tampereen Vesi hoitaa asiakaspalvelun, laskutuksen, liittymissopimukset ja kiinteistöjen liitoskohtalausunnot kunnan vesi- ja viemäriverkkoon.


Vesihuollon toiminta-alueet Pirkkalassa


Kunnanhallituksen hyväksymät vesihuollon toiminta-alueet

Kaava-alueet, itä (jätevesi ja vesijohto)
Kaava-alueet, länsi (jätevesi ja vesijohto)
Kaava-alueet, etelä (jätevesi ja vesijohto)
Kaava-alueet (hulevesi)


Vesiosuuskuntien toiminta-alueet

Heikkiläntie, Sorkkalantie ja Paunintien alueet (vesijohto)
Pirkkalan vesiosuuskunta: Heikkiläntien, Sorkkalantine ja Paunintien alueet (jätevesi)
Pirkkalan vesiosuuskunta: Pirkkala, länsi (jätevesi)
Majaniemen ja Jysmän vesiosuuskunta (jätevesi ja vesijohto)