Rakentaminen on alkanut Vapaa-aikakeskuksen alueella

Vapaa-aikakeskuksen rakentamisen alustavat valmistelutyöt on aloitettu maaliskuussa 2023. Alueella kaadetaan puita, rakennetaan korvaavia reittejä kevyelle liikenteelle ja tehdään työmaakoppien pohjatöitä.


Liikennejärjestelymuutokset

Kevyen liikenteen reitteihin on tulossa muutoksia rakentamisen ajaksi. Vähäjärven rantaväylältä rakennetaan uusi, korvaava reitti Koulutielle. Vähäjärven rantareittiä rakennustyön kohdalla levennetään.

Kevyen liikenteen reittimuutokset on kuvattu alla olevassa kuvassa. Muutokset otetaan käyttöön maaliskuun lopussa heti, kun reitit saadaan rakennettua. Reiteillä tulee olemaan lyhytaikaisia katkoksia, jolloin kulku ohjataan korvaavia reittejä pitkin selkeillä opasteilla.

Työmaa-alue tulee myöhemmin laajenemaan myös lukion puolelle, Urheilutielle. Kevyen liikenteen ja huoltoajojen kulku kuitenkin mahdollistetaan ja ohjataan opasteilla. Kulkureitit saattavat muuttua rakentamisen vaiheistuksesta riippuen. Töiden edetessä muutoksista uutisoidaan kunnan internetsivuilla.


KVR-urakoitsija valittu

Pirkkalan yhdyskuntalautakunta on valinnut 23.11.2022 Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen KVR-urakoitsijaksi Rakennusliike Lapti Oy:n kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Yhdyskuntalautakunnan päätös 23.11.2022  § 139.


Rakennussuunnitteluvaihe käynnistymässä

Kunnanhallitus on hyväksynyt Vapaa-aikakeskuksen hankesuunnitelman sekä kustannusarvion kokouksessaan 1.11.2021 (KH 1.11.2021 § 309). Hankkeen rakennussuunnitteluvaihe on käynnistymässä.


Hankesuunnitelma hyväksytty

Nykyisen Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa uusi laajennusosa, jonka suunnittelussa on huomioitu toiminnallisuus, tilatehokkuus, esteetön kulku ja turvallisuus. Erityisesti on kiinnitetty huomiota rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä energiatehokkuuteen.

Laajennus vastaa opetuksen ja muun käytön kasvaviin tilatarpeisiin Pirkkalan kunnassa.

Hankesuunnitelmavaiheen luonnossuunnitelma pitää sisällään liikuntasalin aputiloineen, 300 paikkaisen kiinteän katsomon, liikuntatilan, yleisötiloja ja tarvittavat tekniset tilat.

Nykyisen vapaa-aikakeskuksen pääsisäänkäynti, joka on myös tuleva pääsisäänkäynti, on selvästi erottuva ja se erottuu laajennuksen sisäänkäynnistä. Uusi laajennusosa rakennetaan kiinni olemassa olevaan vapaa-aikakeskukseen ja niiden välillä tulee sisäyhteys.

Hankesuunnitelmassa koko hankkeen kerrosala on 2 870 m2 ja tilavuus on noin 25 000 m3. Toteutus tehdään uudisrakennuksena.

Kunnanhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman ja hankkeen kustannusarvion kokouksessaan 1.11.2021

Suunnittelu täsmentyy ja tarkentuu kohteen rakennussuunnittelun aikana.