Pirkkalan vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyöelin. Neuvosto on vammaisuuden asiantuntija ja vaikutuskanava yhteiskuntaan ja päätöksentekoon. Yhteistyöelimessä on neljä vammaisjärjestöjen edustajaa ja kolme kunnan edustajaa sekä sihteeri.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää yhteistoimintaa, yhteiskunnan toimintojen yhdenvertaistamista ja vammaisten henkilöiden edellytyksiä yhdenvertaiseen osallistumiseen. Neuvosto seuraa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen kehitystä, kunnallishallinnon päätöksentekoa ja vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja etuuksien kehitystä sekä laatua. Neuvosto tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa sekä toimii yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa. Lisäksi vammaisneuvosto tiedottaa vammaisten tarpeista ja toiminnoista.


Jäsenet 2021-2023

Kaivanto Tuija, puheenjohtaja (lh.tuija.kaivanto@pirkkala.fi)
Joenpolvi Merja
Jylli Mervi
Kallioluoma Jouni
Kuismanen Riitta
Rantala Paavo
Rasi Jouni
Ristimäki-Anttila Jaana (kunnanhallituksen edustaja)