Kunnan rakennusjärjestyksestä löytyy paljon tietoa rakentamiseen liittyvistä määräyksistä ja ohjeista. Voit tutustua ja etsiä tietoa myös sieltä. Mikäli asia tuntuu epäselvältä, varmista asia aina etukäteen rakennusvalvonnasta.

 • Tarvitaanko lupa valokatteen rakentamiseen?
  Tarvitaan toimenpidelupa.

  Taloyhtiön ollessa kyseessä, luvan hakee taloyhtiö joko niin, että samanlaisen katteen voi rakentaa kaikkiin asuntoihin, tai luvan hakee yksi osakas taloyhtiön valtuuttamana itselleen, jolloin lupa koskee vain kyseistä asuntoa, eikä muilla ole oikeutta samalla luvalla rakentaa sellaista.

 • Tarvitaanko lupa maalämpöjärjestelmän rakentamiseen?
  Tarvitaan, mikäli etäisyys naapuritontin rajaan on alle 7,5 metriä tai yleisen alueen (puisto, tie) rajaan on alle 4 metriä.

  Rakennusjärjestyksen ohjeet 11 § ja 14 §.

 • Voiko terassin rakentaa ilman rakennuslupaa?
  Voi, mikäli sitä ei kateta ja lasiteta, eikä terassi nouse merkittävästi maantasosta.

 • Kuinka suuren talousrakennuksen voi rakentaa ilman rakennuslupaa?
  Asemakaava-alueella voi rakentaa yhden, erillisen alle 10 m2 kevytrakenteisen, lämpöeristämättömän vajan, katoksen tai vastaavan silloin, kun se sijoittuu rakennusalalle. Haja-asutusalueella koko on alle 20 m2. Tontille saa rakentaa ilman rakennuslupaa vain yhden tällaisen rakennelman. Tämä koskeen myös taloyhtiöitä. Mikäli taloyhtiössä useampi asukas haluaa rakentaa vajan tai vastaavan omalle takapihalleen, pitää taloyhtiön hakea lupa rakentamiselle.

  Autokatos ja autotalli vaativat aina rakennusluvan.

  Rakennusjärjestyksen ohjeet 11 §.

 • Tarvitaanko ilmalämpöpumpun asentamiseen rakennuslupa?
  Lupaa ei tarvita, mikäli ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijotetaan pihan puolelle tai se sijoitetaan tien puolelle ikkunalinjan alle istutuksin tai suojaritilällä peitettynä tai kerrostalossa parvekekaiteen taakse. Mikäli ulkoyksikkö sijaitsee julkisivussa näkyvällä paikalla, tarvitaan asennukselle toimenpidelupa. Asia kannattaa varmistaa rakennusvalvonnasta.

 • Mistä saan tietoa, kuinka paljon on rakennusoikeutta jäljellä?
  Rakennusvalvontaviranomaiselta. Mikäli laitat tiedustelun sähköpostilla, ilmoita kohteen osoite sekä lisäksi mielellään tontin kiinteistötunnus.

 • Kuinka kauan rakennusluvan käsittely kestää kunnassa?
  Keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Loma-aikoina käsittelyajat voivat olla hieman pidemmät.

 • Tarvitaanko auronkopaneelin tai aurinkokeräimen asentamiseen lupa?
  Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n mukaan kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista.

  Pirkkalassa luvan tarve käsitellään aina tapauskohtaisesta riippuen siitä millainen aurikopaneeli tai -keräin on kyseessä. Asia tulee varmistaa etukäteen rakennusvalvonnasta.

Lisätiedot

Ohjeita luvan hakemiseen sekä lisätietoja löydät Rakennusluvat -sivulta.