Turrin metsäraitti on osa Pyhäjärven rantareitin kokonaisuutta. Raitti kulkee välillä Turrin uimaranta - Soukontie.

Murskepintainen puistokäytävä on kolme metriä leveä, valaistu ja talvikunnossapidettävä reitti. Rakennettava reitti on linjattu mahdollisimman etäälle liito-oravan ydinalueesta.

Luonnontilainen soutuveneranta (10 venepaikkaa) on lakkautettu ja tilalle rakennettu soutuveneranta Turrin uimarannan läheisyyteen.

Uimaranta ja paikoituslaue suunnitellaan erikseen.

Suunnitelma oli virallisesti nähtävillä 20.5.-3.6.2020 muistutuksia varten ja se hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 10.6.2020.