Turrin asemakaavan muutos, nro 258, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Pirkkalan kunta ohjaa yksityisen konsultin laatimaa asemakaavan muutosta Turrin asemakaava-alueelle Kivirannantie 3 kiinteistön yhteydessä. Tavoitteena on lisätä alueelle rakennusoikeutta siten, että nykyiselle kiinteistölle syntyy uusi omakoti/paritalotontti.


Pirkkalan valtuusto on päätöksellään 22.3.2021 §38 hyväksynyt Turrin asemakaavan muutoksen (nro 258). Asemakaava on kuulutettu voimaan MRA 93§:n mukaisesti Pirkkalainen-lehdessä 19.5.2021.