Kunnanhallitus voi nimetä valtuutetuista ja varavaltuutetuista tilapäisten tai pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten toimikuntia. Toimikuntien kokoonpanosta ja jäsenten lukumäärästä päättää kunnanhallitus.

Pormestari voi nimetä luottamushenkilöistä, viranhaltijoista sekä muista asiantuntijoista neuvottelukuntia selvittämään määrättyä asiaa, asiaryhmää tai seuraamaan määrättyä toimintaa. Neuvottelukunnat toimivat tarvittaessa kunnan ja kuntalaisten välisinä vuorovaikutus- ja neuvottelufoorumeina.

Pormestari on nimennyt Asumisen ja maankäytön neuvottelukunnan 29.3.2022. Neuvottelukunta kokoontuu tarpeen mukaan.