Varaaminen ja hinnat

 • Vuorojen hakuun ja myöntämiseen liittyvät ohjeet löydät kunnan internetsivulta osiosta Tilavaraukset.

 • Pirkkalan kunnan kiinteistöissä olevia tiloja vuokrataan vuokraushinnastossa esitettävillä vuokraushinnoilla. Hinnat esitetään kunnan internetsivuilla varattavien tilojen tilatietojen yhteydessä.


Avaimet, siivous ja tilojen käyttösäännöt

 • Jokaisella varauksella on oltava vastaava valvoja, jonka yhteystiedot ilmoitetaan varauksen tekemisen yhteydessä. Vuoron vastuuhenkilö vastaa avaimesta, järjestyksestä, siisteydestä ja tilojen käyttösääntöjen noudattamisesta vuorojen aikana sekä huolehtii ettei kiinteistöön pääse asiattomia henkilöitä. Vuoron vastuuhenkilö huolehtii, että tila jää sellaiseen kuntoon kuin se oli saavuttaessa.
 • Siivous, vahtimestaripalvelut, kalustosiirrot eivät sisälly vuokraan ja niistä sovitaan tarvittaessa erikseen. Mikäli käyttäjän tekemä siivous ei vastaa vaadittua tasoa, voi kunta ottaa vastatakseen tilojen siivouksen ja periä aiheutuneet siivouskustannukset tilojen varaajalta. Tilavarauksiin kuulumattomat maksut.
 • Avaimen luovutuksen yhteydessä vastaanottaja kuittaa sen vastaanotetuksi ja samalla sovitaan avaimen palautusajankohta. Avaimen palauttamatta jättämisestä aiheutuvat kulut 50 euroa veloitetaan käyttäjältä ja käyttäjien mahdollisesti aiheuttamat hälytykset laskutetaan hälytyksen aiheuttajalta. Tilavarauksiin kuulumattomat maksut.
 • Koulujen liikuntasalien ja niihin liittyvien pukutilojen käyttöaika alkaa aikaisintaan kiinteistön oman toiminnan päättyessä ja päättyy klo 22, ellei toisin ole sovittu.
 • Liikuntasaleissa ei saa käyttää ulkokenkiä. Liikuntatiloissa tulee käyttää sisäliikuntakenkiä ja osa tiloista on kokonaan kengättömiä.
 • Tilan käyttäjät vastaavat käyttövuoron aikana mahdollisesta kunnan omaisuuden rikkoutumisesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan siitä viipymättä tekniseen päivystykseen. Pirkkalan kunta ei vastaa käyttäjien tiloihin jättämistä tavaroista.
 • Varaajan on toiminnassaan noudatettava tilojen turvallisuusohjeita ja huolellisuutta sekä huolehdittava toimintansa edellyttämistä viranomaisluvista.
 • Kynttilöiden polttaminen, savukoneiden käyttäminen ja avotulen tekeminen tiloissa on kiellettyä.
 • Päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö on kiellettyä. Tiloja ei luovuteta päihtyneelle henkilölle.
 • Lisäksi kiinteistöillä voi olla omia käyttösääntöjä, joita on myös noudatettava.


Vuorojen peruutukset

 • Varaajan tulee perua tarpeettomat käyttövuorot viimeistään varausta edeltävänä päivänä. Peruuttamattomista vuoroista veloitetaan vuokraushinnaston mukainen korvaus.
 • Pirkkalan kunta pidättää kaikki oikeudet varausten peruutuksiin ja muutoksiin sekä palveluiden tarjoamiseen supistetusti vapaa-aikakeskuksella poikkeustilanteissa. Myönnetty varaus voidaan peruuttaa, jos:
  -  tilaa tarvitaa kunnan omaan käyttöön tai muuhun kunnan myöntämään ulkoiseen käyttöön
  -  jos vuorot ovat vajaakäytöllä
  -  tiloja ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen
  -  syntyy järjestyshäiriöitä
  -  tilavarauslaskuja ei makseta
  -  tai käyttösääntöjä ei muutoin noudateta
 • Kunnan teknisellä päivystäjällä tai muulla kunnan edustajalla on oikeus poistaa sääntöjä noudattamaton käyttäjäryhmä tai henkilö tiloista.


Vuokrausehtoja noudatetaan 1.4.2019 alkaen. Ehdoista on päättänyt yhdyskuntalautakunta.