Tilavarausten hinnat ja hinnasto

Sisätilojen käytöstä ei peritä vuokraa pirkkalalaisilta rekisteröidyiltä yhdistyksiltä niiden tavanomaiseen toimintaan varaamilta käyttövuoroilta pois lukien Pirkkalan vapaa-aikakeskus ja Reipin sauna. Muille varaajille tilojen käyttö on maksullista. Tilojen hinnoittelusta on päättänyt yhdyskuntalautakunta. Hinnoittelu määräytyy kultakin alkavalta tunnilta, lukuun ottamatta Pirkkalan vapaa-aikakeskusta, jossa hinnoittelu määräytyy käytön mukaan. Päivähintoja noudatetaan yli 6 tunnin varauksissa. Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella poikkeushinnoittelu +20€/h.

Pirkkalan kunnan oma käyttö on aina maksutonta.

Tilojen vuokrausmaksut on esitetty varattavan tilan tietojen yhteydessä.

Tilavarauksiin kuulumattomat maksut

Maksuista on ilmoitettu tilojen vuokrausehdoissa.

Siivousmaksut

Tilavuokrauksiin kuulumattomat ylimääräiset siivouskustannukset laskutetaan 34,10 €/h + työehtosopimus Kvtes:n mukaiset työaikakorvaukset tarvittaessa (ilta-, lauantai-, sunnuntai- ja arkipyhäkorvaukset). Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.

Avainmaksut

Avaimen palauttamatta jättämisestä aiheutuvat kulut 50€ veloitetaan käyttäjältä.

Hälytysmaksut

Käyttäjien mahdollisesti aiheuttamat hälytykset laskutetaan hälytyksen aiheuttajalta.

Tarvittavat tiedot varauksille

Varauksia voivat tehdä 18-vuotta täyttäneet henkilöt. Vastuuhenkilö on vastuussa vuoron käytöstä ja tarvittavat avaimet vuorolle luovutetaan vain varaukselle ilmoitetulle vastuuhenkilölle.

Laskutustiedot tarvitaan aina täydellisinä, vaikka varaus olisi maksuton. Varaaja on velvollinen ilmoittamaan laskutustiedoissa tapahtuvista muutoksista viipymättä, jonka jälkeen tiedot päivittyvät seuraavaan laskutukseen.

Minimilaskutusraja on 10€.


Yksityishenkilöiden varaustiedot:

 • Varauksen aihe/harrastettava laji

 • Vähintään 18-vuotiaan varaajan nimi ja henkilötunnus

 • Kotiosoite

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero


Rekisteröityneiden yhdistysten ja yhteisöjen varaustiedot:

 • Varauksen aihe/harrastettava laji (seuravarauksissa lisäksi joukkueen nimi)

 • Rekisteröityneen virallinen nimi

 • Y-tunnus

 • Laskutusosoite (oltava vaikka olisi verkkolaskutusosoite lisäksi)

 • Yhteisön virallinen kotipaikka mikäli eri kuin laskutuspaikkakunta

 • Varauksen vastuuhenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Jos lasku lähetetään asunto-osakeyhtiön varauksessa isännöitsijälle tarvitaan asunto-osakeyhtiön osoitteen ja y-tunnuksen lisäksi isännöitsijäyrityksen nimi, laskutusosoite ja Y-tunnus.