Täältä löydät Pirkkalan kunnan tietosuojaselosteet toimialoittain järjestettyinä.

Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esimerkiksi mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri.

KONSERNIHALLINTO

Hallinto

Luottamushenkilörekisteri
Tweb asioiden ja asiakirjojen hallintajärjestelmän diaari ja sähköinen arkisto
Tutkimusluparekisteri 
Venepaikkarekisteri
Kyselyt ja tapahtumailmoittautumiset, kilpailut ja arvonnat
Henkilörekisteritietojen tarkastus- ja oikaisupyyntöjen rekisteri
Asumisoikeusrekisteri
Pirkkala.fi-verkkosivusto
Pirkkalan kunnan eettinen ilmoituskanava

Talousasiat

Raindance kuntamalli -taloushallinnontietojärjestelmä ja sisäinen laskenta
ProeLaskutus-ohjelman asiakasrekisteri
Pirkkalan kunnan yleisavustusten rekisteri

Henkilöstöasiat

Henkilöstö- ja palkkahallinnon rekisteri
Sivutoimiluettelo


Työllisyyspalvelut

Pirkkalan kunnan työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan palvelun asiakasrekisteri
PAR/Työpajan ja verkostopajan asiakasseuranta
Pirkkalan kesätyösetelirekisteri

Maahanmuuttotyö

Maahanmuuttotyön asiakasrekisteri


Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

Elinkeinopalvelut

Adency CRM -asiakkuudenhallintajärjestelmä

Viestintä

Pirkkalan kunnan Suomen kasvot -keräys (Suomi 100) 


Tarkastuslautakunta

Pirkkalan kunnan kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri


Keskusvaalilautakunta

Vaaliluettelot
Kunnallisvaalien 2008 vaalirahoitusilmoitukset

Muut

Käytönvalvonnan asiakasrekisteri

SIVISTYSTOIMIALA

Kirjastopalvelut

DEMON-tallentava kameravalvontajärjestelmä (pääkirjasto)
eBooking-varausjärjestelmä
PIKI-yhteisjärjestelmän kirjastojen asiakasrekisteri

Tilavaraukset

Timmi, Tilojen hallinta- ja varausjärjestelmä
Timeworks, Tiiman kokoustilojen hallinta- ja varausjärjestelmä


Liikuntapalvelut

Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen kuntosalikäyttäjien asiakasrekisteri
Ilmoittautuminen liikuntapalveluiden ryhmiin, kursseille ja retkille

Nuorisopalvelut

Ilmoittautumiset nuorisopalveluiden tapahtumiin
Sähköinen nuorisokortti


Kulttuuripalvelut

Kulttuuritapahtumien ilmoittautumisrekisteri
Kulttuuripalveluiden sidosryhmärekisteri

Opetustoimi

Esi- ja perusopetuksen oppilasrekisteri
Esi- ja perusopetuksen opettajarekisteri
Lukion opiskelijarekisteri
Lukion opettajarekisteri
Oppilaiden tapaturmailmoitukset ja vakuutuskorvauspäätökset
Varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten koulutuksen asiakasrekisteri

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Yksityisten perhepäivähoitajien ja perheiden palkkaamien työsopimussuhteisten hoitajien rekisteri
Varhaiskasvatus / Lasten tapaturmailmoitukset ja vakuutuskorvauspäätökset
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten koulutuksen asiakasrekisteri


YHDYSKUNTATOIMIALA


Asuminen

ASTI-asuntolainat
Korjausavustushakemukset

Kaavoitus ja maankäyttö

Asema- ja yleiskaavoitus, naapureiden tiedot
Maa- ja peltoalueen vuokrasopimukset
Maankäyttösopimukset
Maankäyttösopimuksien mukaiset maankäyttömaksut
Tontin haun ja luovutuksen asiakasrekisteri
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset
Poikkeaminen kaavasta ja suunnittelutarveratkaisuluettelot
Karttakopiotilaukset

Rakennusvalvonta

KuntaNet Rakennusvalvonta
Lupapiste.fi -sähköinen asiointipalvelu


Ruoka- ja puhtauspalvelu

Erityisruokavaliotodistukset

Tilapalvelu

Avainhallintarekisteri
Haahtela RES kiinteistöjen huolto- ja toiminnanohjausjärjestelmä
Kameravalvonta
Vuokrasopimukset (rakennukset ja huoneistot)


Vesihuoltolaitos

Tampereen Veden asiakasrekisteri (Pirkkala)


Yhdyskunta, yhteiset

Kiertonet.fi
Lupapiste.fi sähköinen asiointipalvelu/yleisten alueden luvat ja katuluvat
Rakentamispalveluiden työntekijä- ja urakoitsijarekisteri
Urakkatietojen rakentamisilmoitukset
Työntekijätietojen rakentamisilmoitukset
Yleisten alueiden kameravalvontajärjestelmän rekisteri


Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut

Siirrettävät ajoneuvot
Yksityistierekisteri
Vesiosuuskuntien yhteystietorekisteri


Ympäristönsuojelu

Ympäristösuojeluviranomaisen rekisteri

YMPÄRISTÖTERVEYS (PIRTEVA)


Ympäristöterveysvalvonta
Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta
Radontutkimustulokset
Eläinlääkintähuolto