Pirkkalan kuntastrategia kertoo mikä on kunnan tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Päätavoitteet ja niiden toteuttaminen viedään vuosittain talousarvioon, toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätösten yhteydessä.

Valtuusto kaudelle 2021–2025 valittiin kesäkuussa 2021. Valtuustoryhmät allekirjoittivat yhteisen valtuusto-ohjelman 26.11.2021, jonka jälkeen alkoi strategian päivitys. Valtuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian 23.5.2022.

Valtuustoryhmien valtuusto-ohjelma 2021

Pirkkalan kunnan strategia 2021–2025


Strategiaa toteuttavat ja muut valtuuston hyväksymät ohjelmat

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ja täydentävät erillissuunnitelmat 

Asunto- ja maapoliittinen ohjelma

Luonnon monimuotoisuusohjelma 

Osallisuussuunnitelma