Turrin ja Pyhäjärventien (valtatie 3) väliselle alueelle on rakentumassa uusi Soukonlahden asuinalue. Alueelle on tulossa kytkettyjä lamellikerrostaloja, yksittäisiä kerrostaloja sekä kytkettyjä Townhouse -tyyppisiä kaupunkipientaloja.

Koko asuinalueen rakentumisessa kestää useita vuosia, ja alustavan aikataulun mukaisesti ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan alueelle vuonna 2023.

Vuosien 2021 ja 2021 aikana alueen kadut, pihakadut, maisemavallit, aukiot, pysäköintialueet, pelikentät ja kevyen liikenteen väylät ovat saaneet muotonsa. Kadut rakennettiin lähes valmiiksi sisältäen vesihuoltorakenteet, valaistuksen ja operaattoreiden valokuitulinjat.

Kaduista Soukonlahdenkaari, Turrintie ja Soukontie on asfaltoitu.  Muut kadut päällystetään alueen rakentumisen yhteydessä myöhemmin.


Liikennejärjestelyt, kadut ja puistot alueella

Liikennejärjestelyjä Naistenmatkantiellä, Soukonlahden kohdalla, parannetaan rakentamalla uusia katuyhteyksiä ja kevyen liikenteen reittejä.

Alueelle kuljetaan Naistenmatkantieltä. Soukonlahdenkaari on uuden alueen pääkatu. Sen kautta kuljetaan jatkossa myös Turrintielle ja Soukontielle. Alueen keskelle tulee Linnanpiha-niminen aukiomainen pihakatu. Uudet rakennukset sijoittuvat muurimaisesti Linnanpihan ympärille, jolloin Linnanpihasta muodostuu viihtyisä, moottoritien melulta suojassa oleva ympäristö.

Nykyisen Turrin alueen ja uuden alueen väliin jää nykyinen puistoalue. Puistoon tulee kävelyreittejä, mutta muuten puisto säilytetään nykyisen kaltaisena. Soukonlahdenpuisto jatkuu Pyhäjärven rantaan, jossa rannan suuntaisesti kulkee Pyhäjärven rantareitti. Reitin varteen tulee  leikkikenttä ja pieni pelikenttä.  


Naistenmatkantien parantaminen Soukonlahden alueen kohdalla

Naistenmatkantietä parannetaan noin 550 metrin matkalla Pyhäjärventin ja Turrin välillä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Urakassa Naistenmatkantietä parannetaan muun muassa pääsuunnan kanavoinneilla helpottamaan alueelle kääntymistä, levennetään olemassa olevaa alikulkukäytävää sekä tehdään muutoksia kevyen liikenteen väyliin ja linja-autopysäkkeihin.

Urakka-alueen valaistus uusitaan ja päivitetään liikennemerkit uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi.

Suunniteltu työaika on 01-10/2022.