Sote-palveluista vastaa nyt Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää pirkkalalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen, ei enää Pirkkalan kunta. Tiedot julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista löytyvät nyt Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirha.fi-sivuilta.


Etsitkö esimerkiksi terveyskeskuksen tietoja?

Pirhan Pirkkalaa koskevat palvelut löytyvät osoitteesta Pirha.fi esimerkiksi haku-toiminnon avulla.

Tutustu myös Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluhakemistoon valitsemalla paikkakunnaksesi Pirkkala.


Sote-palvelut jatkuvat pääsääntöisesti ennallaan

Palvelut jatkuvat ennallaan eli voit edelleen asioida samoissa toimipaikoissa kuin aiemminkin. 

Matkapuhelinnumerot ja Tampereen yliopistollisen sairaalan eli Taysin puhelinnumerot eivät muutu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 03-alkuiset puhelinnumerot vaihtuvat, mutta vanhoihin numeroihin soitetut puhelut ohjautuvat oikeaan numeroon automaattisesti 30.4.2023 asti. Numerot löytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirha.fi-sivuilta.

Varaamasi ajat ja paikkasi hoitojonossa eivät muutu.

Lähetteet sekä asiakas- ja potilastiedot säilyvät ja siirtyvät hyvinvointialueelle.

Tietojesi käsittelyyn antamasi luvat ja suostumukset, myönnetyt palvelusetelit sekä tulkkipalvelut säilyvät ennallaan.

Sähköpostiosoitteet muuttuvat ja yhteissähköpostiosoitteet vaihtuvat. Hyvinvointialueen sähköpostiosoitteet ovat @pirha.fi-loppuisia.


Hyvinvointialueelle siirtyy iso joukko palveluita

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, kuten terveysasemat ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Taysin sairaalat
 • Ensihoito, kuten ambulanssit
 • Hammashoitolat
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Sosiaalipalvelut
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Kotihoito ja asumispalvelut
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut
 • Kuntoutus, kuten fysioterapeuttien vastaanotot
 • Palo- ja pelastustoiminta


Pirkkalan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia edelleen monin tavoin

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestettäviksi, kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä myös koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan järjestämistä palveluista löydät tietoa näiltä Pirkkalan kunnan Pirkkala.fi-verkkosivuilta. Pirkkalan kunta tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Sote-uudistus on merkittävä muutos

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ja pelastustoimen (pela) järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy soten ja pelan järjestämisvastuu.

Pirkanmaalla näillä julkisilla palveluilla on uudistuksen myötä vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000.

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille kansalaisille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. 

Valtioneuvoston sote-uudistuksen verkkosivut