Soljan alueelle on suunnitteilla uusi leikki- ja toimintapuisto osoitteeseen Leipurinkuja 5, Pirkkala. Puisto on kooltaan noin 15 x 20 metriä.


Kuntalaisille järjestettiin idointikysely

Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa kehitysideoita ja palautteita leikkivälinetoimittajalta saatuihin alustaviin suunnitelmaehdotuksiin puistosta. Jokainen sai äänestää yhtä suosikkiaan kolmesta eri vaihtoehdosta.

Kysely on päättynyt ja kehitysideoista koostettiin raportti: Kooste kehitysidoista 21.3.2022

Nähtävillä ollutta suosikkisuunnitelmaa muokattiin vielä toiveiden ja ideoiden pohjalta, jonka jälkeen se oli virallisesti nähtävillä muistutusten antamista varten huhtikuun alkupuolella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi puistosuunnitelman kokouksessaan 27.4.2022.

Vaihtoehtoluonnokset ovat vielä nähtävillä sivun laidassa olevassa sivupalkissa.