Rakennushanke on vastaanotettu 31.12.2020. Lastentalo otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2021 aikana.


Soljan lastentalon rakennuspaikka sijaitsee noin 1 km päässä Pirkkalan keskustasta Niemenmaan ja Turrin alueiden väliin sijoittuvalla rakenteilla olevalla asuinalueella.

Soljan lastentalossa tulee toimimaan päiväkoti ja koulu saman katon alla. Päiväkotiryhmiä on tulossa kahdeksan eli nykymitoituksella 192 hoitopaikkaa ja kouluryhmiä kuusi noin 150 oppilaalle (luokka-asteet esikoulu – 2. luokka).


Soljan lastentalo rakentuu

Tutustu Soljan lastentalon rakennushanketta esittelevään Kaunista kirjavaa pintaa -artikkeliin, joka on julkaistu lokakuussa ilmestyneessä Rakennusteollisuus RTT ry:n Kivestä muuraamalla -lehdessä, numerossa 2/2020.

Artikkeli: Kaunista kirjavaa pintaa, Soljan lastentalo (pdf)

Voit lukea myös koko lehden: Kivestä muuraamalla -lehti 2/2020.