Soljan asuinalueen kunnallistekniikka on rakennettu vuosien 2015 - 2016 aikana. Alueen kadut, pihakadut, aukiot, puistot ja kevyen liikenteen väylät ovat saaneet muotonsa ja kadut rakennettiin lähes valmiiksi. Osa alueen kaduista on saanut asfalttipinnan. Loppuosa kaduista päällystetään alueen rakentumisen edetessä.

Alueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta on parannettu asentamalla Naistenmatkantien liittymiin Kauppiaankadun ja Perkiöntien risteysalueille liikennevalo-ohjaukset.

Alueen asuinrakennusten rakentuminen on edelleen käynnissä. Alueella on  yksittäisiä kerrostaloja, rivitaloja ja kytkettyjä Townhouse -tyyppisiä kaupunkipientaloja. Koko asuinalueen rakentumisessa kestää useita vuosia.

Alueelle on valmistunut vuonna 2020 kunnan ylläpitämä Soljan lastentalo, jossa toimii koulu sekä päiväkoti. Lastentalon tilat ovat myös eri harrastusryhmien tiiviissä käytössä koulun ja päiväkodin toiminta-ajan ulkopuolella.

Puistojen ja katujen rakentaminen alueella jatkuu edelleen erillisinä urakoinaan. Käynnistymässä olevista hankkeista alueella tehdään oma internetsivu, kun hanke on ajankohtainen.

Tulevat hankkeet alueella:

  • Kalatori (2023)
  • Leipurinkujan ja Puotikujan kivityöt (2023)