Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, lukiokoulutuksesta ja muusta toisen asteen koulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista, kirjastopalveluista, kulttuuripalveluista, matkailusta sekä Allan Salon taidekokoelmasta.

Sivistyslautakunnassa on yksitoista jäsentä.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajat

Puheenjohtaja Veera Veltti (SDP)
Varapuheenjohtaja Petri Laiho (KOK)

 

Yksilöasioiden jaosto

Sivistyslautakunnan yksilöasioiden jaosto toimii kunnan edustajana, valvoo sen oikeutta ja käyttää sen puhevaltaa yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa. Jaostossa on viisi jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee sivistyslautakunta. Jaoston varsinaiset jäsenet on
valittava sivistyslautakunnan jäsenten joukosta.