Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta suunnittelevat yhteistyössä Tampereen seudullista raitiotie -hanketta kuntiensa alueella.


Hankesuunnitelma valmistunut välillä Pirkkala-Linnainmaa

Pirkkala–Linnainmaa -raitiotien hankesuunnitelma on valmis. Se sisältää muun muassa alustavat katusuunnitelmat sekä hankevaihtoehtojen vertailun ja vaikutusarvioinnin kustannusarvioineen. Hankesuunnitelma toimii pohjana kuntien päätöksille mahdollisesta jatkosuunnittelusta ja myöhemmin päätettävästä raitiotien rakentamisesta.

Hankesuunnitelmaan voi tutustua Tampereen Ratikan -hankesivuilla.


Hankesuunnittelu Pirkkalasta Linnainmaalle käynnissä

Tampereen raitiotielinjalle 1 suunnitellaan jatkoa linja-autoasemalta Pirkkalaan ja keskussairaalta Linnainmaalle. Suunnittelu tehdään Tampereen kaupungin, Pirkkalan kunnan ja Tampereen Raitiotie Oy:n yhteistyönä.

Tampereen ja Pirkkalan valtuustot hyväksyivät loka-marraskuussa 2020 raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Nyt käynnissä on raitiotien hankesuunnitelman laadinta Pirkkalan kuntakeskuksesta Tampereen Linnainmaalle.

Hankesuunnitelmatyössä arvioidaan raitiotien vaikutuksia, toteuttamisedellytyksiä ja kannattavuutta välillä Pirkkala-Linnainmaa. Arviointi edellyttää, että raitiotien ratavarauksia tarkennetaan alustavien katusuunnitelmien tarkkuuteen. Alustavia katusuunnitelmaluonnoksia ja vaikutusarvioita työstetään eri sidosryhmätyöpajoissa. Suunnitelmat laitetaan nähtäville alkusyksyllä 2022, jolloin järjestetään yleisötilaisuudet molemmissa kunnissa ja kaikille avoin karttapalautekysely.

 

Aikataulu

Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2023. Se ei tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen. Työn tavoitteena on tuottaa tekninen suunnitelma, kattava vaikutusten arviointi, vaihtoehtovertailu ja hyöty-kustannuslaskelma, jonka perusteella Tampereen ja Pirkkalan kunnanvaltuustot voivat päättää raitiotielinjan mahdollisesta toteutussuunnitteluun ryhtymisestä alkukeväällä 2023. Toteutussuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2023–2024, jolloin Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien radan rakentaminen olisi mahdollista vuosina 2025–2028.

Työn tulokset palvelevat myös Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan maankäytön, liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan suunnittelua raitiotien vaikutuspiirissä ja raitiotiekaduilla.

 

Hankesuunnitelman kustannukset

Raitiotien hankesuunnitelman kustannukset jaetaan tilaajakuntien kesken niin, että Tampereen osuus on 63 prosenttia ja Pirkkalan 37 prosenttia. Tavoitehinta suunnittelutyölle on 1,37 miljoonaa euroa.

Raitiotien hankesuunnitelman laatimista koordinoi Tampereen Raitiotie Oy. Suunnittelua tekee Ramboll Finland Oy:n ja WSP Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

Raitiotielinjauksia kartalla.


Seudullisen raitiotien yleissuunnitelma valmistunut

Seuturatikan eli Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnitelma on valmistunut helmikuussa 2021. Kyseessä on selvitys, jossa tarkastellaan raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven suuntiin. Työn aikana tutkittiin ja vertailtiin vaihtoehtoja kaikilla ratasuunnilla vuorovaikutteisen suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin perusteella.


Varautumista tulevaisuuteen

Seuturatikan yleissuunnitelma ei sido eikä tähtää raitiotien välittömään rakentamiseen, mutta se tarvitaan nyt, ettei tulevaisuudessa raitiotien jatkolinjojen rakentaminen esty tai tule merkittävästi kalliimmaksi.

Työssä määritellään aluevaraukset, jotka mahdollistavat Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa. Yleissuunnitelman tavoitteena on määrittää tulevaa yleis- ja asemakaavoitusta, liikennejärjestelmien suunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamissuunnittelua varten varaukset, jotka mahdollistavat raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa.


Linjausvaihtoehdot

Kullekin raitiotien laajentamissuunnalle on suunniteltu ratalinjaus ja sen risteämiset teiden kanssa sekä pysäkkien alustavat sijainnit ja määrät. Suunnittelussa on määritelty periaate raitiotien sijainnista katupoikkileikkauksessa sekä säilytysvarikoiden ja sähkönsyöttöasemien alustava sijainti.


Pirkkalan ratahaara

Tampereelta Pirkkalaan raitiotien ratavaraus kulkee Hatanpään valtatietä ja Nuolialantietä pitkin Suupalle, jossa on päätepysäkki. Turrin ja lentoaseman suunta huomioidaan maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelussa niin, ettei raitiotien laajentuminen näihin suuntiin esty pitkällä aikavälillä.

Pirkkalan valtuusto on valinnut Pirkkalan linjausvaihtoehdon raitiotielle 9.11.2020 (valtuuston päätös 9.11.2020 § 90)

Kartta seuturatikan valituista reiteistä Tampereen seudulla.

Tampereen seuturatikan yleissuunnitelman mukainen rakentamisaikataulu Tampereen seudulla.