Urakka liittyy Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkeeseen, jossa Sulkavuoreen rakennetaan uusi keskuspuhdistamo ja Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä ja niille nykyisin tulevat jätevedet johdetaan uuteen keskuspuhdistamoon.

Satamakadun nykyinen pumppaamo uusitaan ja käännetään pumppaamaan Raholan puhdistamon sijasta uudelle Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolle. Satamakadun pumppaamo on Pirkkalan kunnan.


Urakkasisältö

Urakassa rakennetaan kokonaan uusi pumppaamorakennus olemassa olevan jätevesialtaan päälle. Uusi rakennus on betonielementtirunkoinen rakennus, jonka ulkovuoraus on puuverhoiltu.

Lisäksi rakennetaan uudet paineviemärilinjat keskuspuhdistamon vuonna 2022 rakennettuun siirtolinjaan.  Pumppaamon kapasiteettia kasvatetaan tulevaa tilannetta varten myös uusilla jätevedenpumpuilla. Nykyinen jätevedenpumppaamo on toiminnassa koko urakan ajan.


Rakentamisen aikataulu

Jätevedenpumppaamon rakentaminen ajoittuu syksyn 2023 ja talven 2024 ajalle. Alueen pihatyöt tehdään touko-kesäkuussa 2024. Lopullinen jätevesien kääntö Sulkavuoreen tulee tapahtumaan keskuspuhdistamon käyttöönottovaiheessa arviolta loppuvuodesta 2025.