Säännöt

Hallintosääntö 1.1.2024 lukien

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Osallisuus- ja hyvinvointifoorumin toimintasääntö

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toimintasääntö

Luettelo voimassa olevista ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä

Järjestyslaki (27.6.2003/612)


Ohjeet

Konserniohje 1.2.2022 lukien

Pirkkalan kunnan eettiset ohjeet

Rakennusjärjestys