Pirkkalan kunnassa toimii kunnille annetun suosituksen mukaisesti rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joka on kunnan ja paikallisten veteraanijärjestöjen asiantuntijaelin. Neuvottelukunta koostuu veteraanijärjestöjen ja kunnan edustajista.

Tehtävät

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rintamaveteraanien palvelutilannetta kunnassa ja avustaa kunnan viranomaisia palvelujen kehittämisessä. Keskeisiä tehtäväalueita ovat terveydenhuolto ja sosiaalihuolto, asumiskysymykset, muut kunnan palvelut (esimerkiksi alennusliput), kansallisen veteraanipäivän vietto, lausuntojen ja esitysten antaminen sekä tiedottaminen etuuksista ja tukimuodoista.

Neuvottelukunnan jäsenet 2021-2025

Hirvelä Lea
Kaltti Yrjö
Kunnas Riitta
Lehtinen Rauno
Pellikka Reino
Riihimäki Heikki
Ahtiainen Veli-Matti (kunnanhallituksen edustaja)