Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta ja laajennusta Rantaniityn korttelissa 311 tontilla 8, osoitteessa Lentäjänkatu 24. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämistä ja laadukasta kaupunkiympäristöä.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 26.4 - 26.5.52023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 16.11.2022–16.12.2022 asiointipisteessä osoitteessa
Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti
Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.

Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@
pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.