Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa (MRL 119 §)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Rakennuslupapäätöksessä on määritelty rakennustyössä vaadittavat työnjohtajat.

Työnjohtajien hyväksymistä koskevat hakemukset ja ilmoitukset toimitetaan ennen rakennustöiden aloittamista.

Vastaava työnjohtaja

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin hankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja.

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työnsuorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti työn suorittamisesta.

Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät:

  • Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle.
  • Rakennustyö tehdään myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
  • Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta.
  • Luvassa määrätyt katselmukset tilataan riittävän ajoissa ja tehdään aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.
  • Rakennustyömaalla ovat käytettävissä lupapiirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtaja (kvv-työnjohtaja)

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin hankkeelle on hyväksytty kvv-työnjohtaja.

Työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että rakennustyö tehdään erityissuunnitelmien, voimassa olevien rakentamista koskevien määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Työnjohtajan tulee osallistua katselmuksiin ja huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan.

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistojen työnjohtaja

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistojen asennustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin hankkeelle on hyväksytty ilmanvaihtolaitteistojen työnjohtaja.

Työnjohtajan tehtävänä on huolehtia, että rakennustyö tehdään erityissuunnitelmien, voimassa olevien rakentamista koskevien määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Työnjohtajan tulee osallistua katselmuksiin ja huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan.

Tarkastukset

Luvansaajan ja hyväksyttyjen työnjohtajien velvollisuus on huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta sekä varmentaa tarkastuksen pitäminen tarkastusasiakirjoihin tehtävillä merkinnöillä. Tarkastusasiakirjat ovat rakennuskohtaisia. Asianmukaisesti täytetyt tarkastusasiakirjat on esitettävä viranomaiskatselmuksissa.

Tarkastusasiakirjojen kopiot luovutetaan käyttöönottokatselmuksen yhteydessä katselmuksen tekijälle.