Pirkkalan kunta on laatinut yleissuunnitelman Pyhäjärven ranta-alueella kulkevasta ulkoilureitista, ns. rantareitistä. Yleissuunnitelmassa suunnitellaan kokonaisuutta, jossa reitti on esitetty koko rantaosuudelle maanomistusta tai kaavoitustilannetta huomioimatta. Koko reitin rakentuminen kestää useita vuosia.

Pyhäjärven rantareitti on osa Pyhäjärven ympäri kulkevaa maisemareittiä, joka kulkee Pyhäjärven ympäri Tampereen, Nokian ja Pirkkalan ranta-alueilla. Reitti on noin 31 kilometriä pitkä ja se on merkitty sini-valkoisilla Pyhä -merkeillä. Pyhäjärven maisemareitin kartta.

Rantareittiä ei toteuteta suoraan laaditun yleissuunnitelman perusteella, vaan kaikista reittiosuuksista laaditaan ennen rakentamista tarkemmat suunnitelmat, jotka asetetaan nähtäville ja hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa ennen rakentamisen aloittamista. Käynnistymässä olevista raittihankkeista tehdään oma sivu, kun hanke on ajankohtainen. Yleissuunnitelma on hyväksytty kunnan yhdyskuntalautakunnassa 12.12.2018 § 169.

Yleissuunnitelma pitää sisällään seuraavat raitit:

 • Kivirannan polku
 • Loukonlahden raitti
 • Naistenmatkan raitti (2023)
 • Niemenmaan metsäraitti (2022)
 • Pereen peltoraitti
 • Rantaniityn raitti
 • Sahan raitti (2023)
 • Soukon raitti (2024)
 • Turrin metsäraitti (2022)

Kävelyraitit

 • Haikan raitti
 • Nikkilänlahden raitti
 • Rantakallion raitti