Pirttimäen liikennejärjestelyjä parannetaan liikenneturvallisuusohjelman mukaisesti.

Tonteilta tultaessa kadulle, on jalkakäytävän kulkijat hankala havaita huonosta näkyvyydestä johtuen. Hankkeessa siirretään jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä kauemmas kiinteistön liittymästä, tehdään liikennemerkkimuutoksia ja -jäsentelyjä turvallisuuden parantamiseksi.

Työn yhteydessä tarkastellaan ja uusitaan myös alueen valaistus tarpeen mukaan.