Suunnitelma

Suunnitelma sisältää Pereen venerannan peruskorjauksen, kulkureittien valaistuksen sekä puistoalueen muutostyön. Olemassa oleva kasvillisuus siistitään, istutetaan uusia puita ja pensasistutuksia.


Veneranta

Venerantaan on tulossa kahdeksan uutta venepaikkaa, aluetta siistitään ja vanhat venepaikat saavat uuden numeroinnin. Myös Sahapuiston venerantaan on tulossa neljä uuttaa paikkaa.


Alueen kulkureitit

Muinaismuistoalueella ei tehdä muutoksia. Venerantaan laskevalle reitin osuudelle rakennetaan portaat. Rannan myötäinen reitti osoitetaan jatkossa vain jalankululle. Polkupyöräilijöille merkitty Pyhäreitti kulkee jo nyt puron vartta myöden, sitten siltaa pitkin ja edelleen Sahapuistoon.

Sahan raittiosuus suunnitelmassa on osa Pyhäjärven rantareitin kokonaisuutta.


Valaistus

Puistokäytävä, portaat ja silta valaistaan uusilla valaisimilla.