Pereen asemakaavan muutos, nro 255, tuli viereille 2019 kaavoituskatsauksella.

Pirkkalan kunta ohjaa yksityisen konsultin laatimaa asemakaavan muutosta Pereen asemakaava-alueelle As Oy Partolanhovin kiinteistön yhteydessä. Tavoitteena on lisätä alueelle rakennusoikeutta kohtuullisesti siten, että taloudellinen uudisrakentaminen alueella mahdollistuu.

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 27 §:n mukaan:
·  kunnan jäsenille ja kaavan osallisille varataan tilaisuus antaa muistutus kaavaehdotuksesta,
·  Viranomaisilta pyydetään MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Asemakaavaehdotus pidettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan nähtävillä 9.6.-9.7.2021 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 9.7.2021 mennessä Pirk­ka­lan kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköisesti kirjaamo@pirkkala.fi.