Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Pakkalankulman kunnanosaan ja se rajautuu etelä- ja itäosastaan Pakkalankulmantien varren asuinpientaloihin, pohjoisessa Naistenmatkantiehen ja länsiosastaan Kalliomäen-Silvonvainion taajamametsään.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (luonnos liitteineen) pidetään nähtävillä 26.4. - 26.5.2023 kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi/

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 7.12.2022–9.1.2023 kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi/

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti maankäytön osastolla osoitteessa Viistokuja 3. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 9.1.2023 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 435 5109.