Niemenmaan metsäopetuspaikka

Niemenmaan metsän puistosuunnitelmaa vuodelta 2019 on muokattu uuden metsäopetuspaikan osalta. Metsäopetuspaikka on noin 5000 m2 alue, joka rajataan tarvittavilta osin risuaidoin ja puupöllein.

Alueelle tulee kotarakennus ja huoltorakennus. Kotarakennus on kooltaa noin 20 m2. Huoltorakennukseen tulee varasto, ulko-wc ja jätehuolto. Toiselle kotarakennukselle on varaus suunnitelmassa.

Puurakenteiset istuinringit sijoitetaan olemassa oleville avoimille kohdille ja kaikki rakenteet tullaan sijoittamaan puusto- ja maastomuodot huomioiden.