Neuvostot ovat vaikuttamistoimielimiä, joiden jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä. Ne ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia, joiden kautta on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä esimerkiksi ryhmän hyvinvointiin, terveyteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen tai palvelujen järjestämiseen.

Pirkkalassa toimivat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto sekä rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta. Neuvostot asettaa kunnanhallitus.