Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta Naistenmatkan korttelin 700 ton-tille 1 ja korttelin 701 tontille 1, joka sijoittuu Suupan torialueelle sekä liikekiinteistöön, osoitteissa Suupantori 4 ja Suupantie 8. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämistä ja laadukasta kau-punkiympäristöä.

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 16.11.2022–16.12.2022 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Vesa Ylitapio, puh. 040 133 5646.