Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta Naistenmatkan korttelin 703 tontille 1, joka sijoittuu Lentoasemantien ja Suupantien kulmaan osoitteeseen Suupankuja 4-6.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos) pidetään nähtävillä 16.11. – 16.12.2022 Kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla https://www.pirkkala.fi/vireilla-olevat-asemakaavat

Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausun-non. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide mil-loin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla. Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan 16.12.2022 mennes-sä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähkö-postitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 4355109.


Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.1.–4.2.2022 Veskan toimipisteessä osoitteessa  Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 4.2.2022 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.