Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta Naistenmatkan korttelin 708 tontille 2, joka sijoittuu Pirkkalan keskusta-alueelle, Suupankujan ja Lentoase-mantien väliin osoitteeseen Suupankuja 12-14.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos liitteineen) pidetään nähtävillä 20.12.2023 –19.1.2024 kunnan palvelupisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla https://www.pirkkala.fi/

Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausun-non ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajan varauksella suul-lisesti maankäytön osastolla osoitteessa Viistokuja 3.
Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 19.1.2024 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 28.6.–10.8.2023 asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle ehdotuksen nähtävillä oloon asti tai ajan varauksella suullisesti asiointipisteessä. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.

Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Santeri Kortelahti, puh. 050 435 5109.