Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 272) on merkitty vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa aloitettavaksi kunnan kaavoituskohteeksi vuoden 2023 aikana.

Kyseisellä kaavalla on tarkoitus tutkia mahdollisuutta osoittaa yleiskaavan mukaisesti alueelle senioritalon rakentamista sekä puisto- ja lähivirkistysalueita hyvin saavutettavalle paikalle.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksen MRL 63 § mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 24.5.–23.6.2023 internetsivujen lisäksi kunnan Asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3, Pirkkala.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti, ennakkoajanvarauksella tapaamisesta sopien maankäytön henkilökunnan kanssa. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 436 3968.

Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen:
Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala tai

sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@pirkkala.fi.