Naistenmatkan asemakaavan muutos, nro 257, tuli viereille 2019 kaavoituskatsauksella.

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta Naistenmatkan kunnanosaan kuntakeskukseen. Alue käsittää koulukeskuksen tontin, lukion tontin, liikuntatalon tontin, osan Pyhäojan puistoa ja Vähäjärveä sekä urheilukentän alueen rajoittuen idässä Vähäjärveen ja Urheilutiehen, etelässä Ollikantiehen, lännessä Suupankujaan ja pohjoisessa Pyhäojan puistoalueeseen ja Keskustan asuinkortteleihin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.7-5.8.2019 ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä 18.12-20.1.2020.

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 11.11. - 11.12.2020 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Kaavaehdotusta koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana  kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.