Pirkkalan kunnan omajohteinen kevyen liikenteen väylän rakentamisurakka Toiviossa alkaa 1.2.

Metsä-Eerola nimisen puiston läpi on suunniteltu liikenneturvallisuutta alueella lisäävä kevyen liikenteen väylä. Väylällä pyritään saamaan pyöräilijöille ja kävelijöille sujuva ja turvallinen reitti Pakkalankulman ja Linnakallion suunnasta Toivioon.

Pakkalankulman asuinalue on Toivion koulun oppilaaksiottoaluetta, joten reitti toimii myös koulureittinä.

Toivion katujen varteen ei ole mahdollista tilan puutteen vuoksi tehdä kevyen liikenteen väyliä. 

Väylä on suunniteltu murskepintaiseksi ja talvihoidettavaksi. Väylälle rakennetaan myös valaistus syksyn 2022 aikana.