Katusaaneerauksen yhteydessä tehdään pieniä muutoksia katurakenteisiin, saneerataan vesihuoltoverkosto ja rakennekerrokset. Alueelle asennetaan uusi jätevesipumppaamo.

Katua siirretään länsipäässä pari metriä niin, että katu mahtuu asemakaavan mukaiselle katualueelle. Korkeusasemaan tulee myös pieniä muutoksia. Töyssyhidasteet korvataan yhdellä pidemällä korotuksella sekä ajoradan kavennuksilla.


Työvaiheet

Mäkikadun uuden jätevedenpumppaamon asennustyöt valmistuvat loppuvuoden 2023 aikana. Kun pumppaamotyöt valmistuvat, tulee Mäkikatu vesihuoltotöiden osalta täysin valmiiksi.

Töiden oli määrä jatkua katujen päällystystöillä syksyllä 2023, mutta aikaisen talventulon vuoksi kaikki päällystystyöt ovat siirtyneet vuoden 2024 työohjelmaan. Mäkikadun ja Vanhaten päällystystyöt otetaan heti ensimmäiseksi työkohteeksi päällystyskauden alkaessa keväällä 2024.


Vuoden 2022 työt

Suurin osa töistä on saatu valmiiksi vuoden 2022 syksyllä. Vuodelle 2023 jäi vielä asfaltointityöt sekä uuden jätevedenpumppaamon rakentaminen. Jätevesipumppaamon rakentamisen suunnittelu- ja valmistelutyöt ovat vielä kesken esiin tulleista haasteista johtuen. Pumppaamon rakentaminen saattaa viivästyä suunnitellusta, jolloin myös osa asfaltointitöistä saattaa siirtyä vuodelle 2024.

Joitain häiriöitä alueella on odotettavissa liikenteelle sekä jalankululle työn ajaksi. Alkavista töistä ja mahdollisista häiriöistä uutisoidaan erikseen kunnan internetsivuilla.


Katselmus asukkaille

Alueen asukkaille järjestettiin katselmustilaisuus kesällä 2021, jossa kuljettiin katu päästä päähän ja vastailtiin esiin nousseisiin kysymyksiin.