Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, luontokato, etenee niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisestikin. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi.

Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelman päämääränä on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikkeneminen Pirkkalassa vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmaa valmisteltiin vuosina 2019-2020 ja se hyväksyttiin valtuustossa 19.10.2020. Ohjelma pyrkii toteuttamaan kuntastrategiaa tuomalla luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen näkökulman päätöksentekoon. Sen asettamien tavoitteiden toteutuessa hyöytyvät niin luonto kuin kuntalaiset ja elinkeinoelämäkin.

Pirkkalan luonnon monimuotoisuusohjelma 2020-2030 (pdf)