Linnakorven risteyssilta sijaitsee Pirkkalassa Kurikantiellä. Silta on valmistunut vuonna 2006 ja se ylittää Pyhäjärventien (Valtatie 3).

Sillan liikuntasaumarakenteet ovat kuluneet ja vaativat kunnostusta ja osittain uusimista.

Samalla urakassa huolletaan ja korjataan myös sillan muita osia: muun muassa paikataan lohkeamia, puhdistetaan pilarit ja poistetaan graffitit, siistitään vesakoita luiskista ja ladotaan irronneet kivet uudelleen. Myös sillan pintarakenteet uusitaan.

Korjaustyöt tulevat aiheuttamaan haittaa liikenteelle. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin urakan alkaessa.