Linnakorven asemakaavan muutos, nro 263, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Linnakorven kaava-alueelle kortteliin 2903 sekä tähän välittömästi liittyvälle EV-alueelle.

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 16.11.2022 –16.12.2022 Asiointipisteessä osoitteessa Viistokuja 3 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi

Lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 16.12.2022 mennessä Pirkkalan kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050
4363 968.

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Linnakorven kaava-alueelle kortteliin 2903 sekä tähän välittömästi liittyvälle EV-alueelle. Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos) pidettiin nähtävillä 11.5.2020 –10.6.2022 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon. 

Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 3.6. - 7.8.2020 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajanvarauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.