Linnakallion asemakaavan laajennus, nro 244, tuli vireille vuoden 2012 kaavoituskatsauksella.

Asemakaava on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.11.2022

Kunnan valtuusto on hyväksynyt asemakaava 19.10.2020 §74, mutta kaavasta on valitettu.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 8.1-7.2.2020.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 29.5 - 28.6.2019. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 13.9.-13.10.2017 ja uudelleen 5.12.-5.1.2018.