Kurikan asemakaavan laajennus, nro 261, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan laajennuksella korkeatasoista pientalo ja kerrostaloasumista laajentaen sekä ehyettäen yhdyskuntarakennetta joukkoliikenteen laatukäytävän läheisyydessä yleiskaavan mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 4.11. - 4.12.2020 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajanvarauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.

Asemakaavalaajennuksen valmisteluaineisto (Luonnos) pidetään nähtävillä 5.1.2022 –4.2.2022 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2  sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon.


Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.