Pirkkalan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, jotka valtuusto valitsee kahden vuoden toimikauden ajaksi. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja esittelijänä. Valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallitus vastaa strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, edunvalvonnasta, sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta ja maaseutuasioista.


Kunnanhallituksen puheenjohtajisto

Puheenjohtaja pormestari Marko Jarva (KOK)
I varapuheenjohtaja Merja Litmanen (SDP)
II varapuheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen (PS)

Muut kunnanhallituksen jäsenet


Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Selaa Kunnanhallituksen esityslistoja ja pöytäkirjoja.