Pirkkalassa toimii aktiivisia järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja, jotka mahdollistavat harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisen. Kunta tekee aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Seuraparlamentti

Pirkkalassa toimii seuraparlamentti, joka edistää kunnan ja paikallisten urheiluseurojen välistä vuorovaikutusta. Seuraparlamentin tehtävä on liikuntaseurojen ja kunnan välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Seuraparlamentin kautta kunta tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa asioiden valmisteluun ja kuulla kunnan ajankohtaisista suunnitelmista.


Perheliikuntaverkosto

Vuonna 2020 käynnistetty perheliikuntaverkosto kokoaa yhteen lasten ja nuoren liikunnan parissa toimivia tahoja. Kunnan toimijoiden lisäksi verkostossa on seurojen, järjestöjen, vanhempainyhdistysten sekä seurakunnan edustajia. Tavoitteena on tehdä aktiivista yhteistyötä, välittää tietoa lasten, nuorten ja perheiden liikkumiseen liittyen ja edistää perheiden liikkumisen mahdollisuuksia. 


Pirkkalan alueen kulttuuritoimijat

Pirkkalan alueen kulttuuritoimijat on kaikille avoin ryhmä, jonka koollekutsujana ja yhteystietolistan ylläpitäjänä toimii kunnan kulttuuripalvelut. Ryhmä koostuu pääosin paikallisten yhdistysten edustajista, mutta mukana on myös Pirkkalan kulttuuritoiminnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Kokoontumisissa käsitellään ajankohtaisia kulttuuriasioita, kuten tulevia tapahtumia. Kulttuuritoimijat ovat vuosien varrella päässeet vaikuttamaan mm. kunnan kulttuuritilojen suunnitteluun, Suomi 100 -juhlavuoden toteutukseen sekä Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuun.

Pirkkalan yrittäjät ry

Pirkkalan kunta ja Pirkkalan yrittäjät ry ovat allekirjoittaneet vuonna  2018 yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on yhteistyön kehittäminen ja yrittäjyyden vahvistaminen Pirkkalassa. Tavoitteena on myös kehittää yrittämisen toimintaedellytyksiä Pirkkalassa ja turvata myönteinen yrittäjyyskehitys tulevaisuudessa. Käytännön toimenpiteistä sovitaan vuosittain.


Järjestöagentit

Järjestötoiminnan kehittämiseksi Pirkkalaan on valittu kaksi yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten yhteyshenkilönä ja innostajana toimivaa järjestöagenttia. Järjestöagentit edistävät paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja Pirkkalan kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön tukeman maakunnallisen Järjestö 2.0 -hankkeen tukemana.

Pirkkalan järjestöagentteina toimivat Sari Sarkola ja Arja Rinneaho. Saat järjestäöagentteihin yhteyden ja voit tilata järjestöagenttien uutiskirjeen osoitteesta:
jarjestoagenttipirkkala@gmail.com