Järjestöyhteistyö -sivuston tarkoitus on edistää järjestöjen ja kunnan sujuvaa yhteistyötä, helpottaa tiedon löytymistä ja lisätä tätä kautta yhteistyön avoimuutta sekä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Sivusto kokoaa yhteen järjestöjen ja kunnan yhteistyön kannalta keskeisiä asioita ja helpottaa tiedon löytymistä. Sivustolta löydät tietoa muun muassa  järjestöille ja yhdistyksille myönnettävistä  avustuksista, tiloista sekä erilaisista yhteistyön muodoista.